NooJ: A Linguistic Development Environment

References

Filter  Author only 
Гецэвіч, Ю.С. Распрацоўка лінгвістычных рэсурсаў для алгарытмаў ідэнтыфікацыі рэплік дыялогаў у электронных тэкстах мастацкай тэматыкі на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, Т.І. Окрут, Я.А. Міхайлава // Карповские научные чтения, выпуск 8 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – Ч. 1. – C. 231-235.

Гецэвіч, Ю.С. Фармалізацыя структур лікавых выразаў з адзінкамі вымярэння ў тэкстах на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава // Карповские научные чтения, выпуск 7 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Белорусский Дом печати, 2013. – Ч. 1. – С. 240–244.

Окрут, Т.І. Вырашэнне амаграфіі з дапамогай nooj для больш чым 50 амографаў рускай мовы / Т.І. Окрут, Д.А. Пакладок, Ю.С. Гецэвіч, Б.М. Лабанаў // Контрастивные исследования и прикладная лингвистика: мат-лы Междунар. науч. конф. (Минск, 29–30 окт. 2014 г.): в 2 ч. / Мин-во образ. Респ. Беларусь, Минский гос. лингв. ун-т.; редкол. А.В. Зубов и Т.П. Карпович (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2014. – Ч. II. – С. 83–87.

« Précédent 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » Suivant